DESIGN

MOVIE "Tsuya no Yoru"

Poster
Poster(Illustration ver.)

CL:TOEI
Model: HIROSHI ABE, KYOKO KOIZUMI, MAHO NONAMI, JUN FUBUKI, YOUKO MAKI, SHIORI KUTSUNA, SHINOBU OHTAKE
Photo:YOSHIAKI SUGIYAMA
ST/AD/AW: ASAMI KIYOKAWA
D: KANA OKUMURA

LIST